Escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat

Descobreix

La xarxa d’Escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat  sorgeix com un compromís de l’Ajuntament per donar suport a tots els centres educatius de Castelldefels que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar els nous reptes i valors de la sostenibilitat  des de l’educació.

Objectius

 

Els objectius de la Xarxa són:

 • Assessorar i donar suport als centres educatius per a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en el seu dia a dia i en el seu projecte educatiu.
 • Potenciar l’intercanvi i el treball en xarxa enfocat a la millora ambiental dels centres i del municipi de Castelldefels.
 • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

Compromisos del CENTRES de la Xarxa

 

Formar part d’aquesta xarxa de centres significa replantejar-se àmpliament el treball educatiu i l’organització del centre, i per tant, requereix l’acceptació per part de tota la comunitat educativa d’aquests compromisos:

 • Elaborar, dur a terme plans d’acció anuals per assolir els objectius definits al seu Pla d’Educació per la Sostenibilitat, i avaluar-ne els resultats.
 • Participar en els seminaris i reunions de seguiment i coordinació de les escoles de la Xarxa.
 • Disposar d’un Comitè Ambiental, que serà l’òrgan que coordinarà, dinamitzarà i avaluarà els plan d’acció anuals del centre. Aquest comitè comptarà amb representats de tota la comunitat educativa.

  Com formar part de la xarxa d’escoles DE CASTELLDEFELS per la sostenibilitat

  Els equips dels centres educatius del municipi que volen començar a desenvolupar els continguts de l’ES i integrar-los de forma coherent en el projecte educatiu del seu centre han de fer una formació específica en educació per a la sostenibilitat.

  En aquesta formació, cada centre:

  • realitza una diagnosi ambiental  per conèixer quin és el seu punt de partida en relació a quatre contextots: l’organització i participació, la gestió sostenible, currículum educatiu i implicació en la millora de l’entorn,
  • defineix els seus objectius i les línies estratègiques a seguir per assolir l’ambientalització progressiva del centre i del seu projecte educatiu, i
  • elabora el seu Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (PES).

  + Per a més informació sobre com formar part de la xarxa d’Escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat, adreceu-vos a: escolesverdescastelldefels@fundesplai.org

  La Xarxa d’Escoles Sostenibles de Castelldefels forma part de la xarxa d’Escoles Verdes, la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i la Red estatal Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red (EsenRED).