Espais d'intercanvi

Descobreix

Els espais d’intercanvi són trobades presencials o virtuals que tenen com objectiu promoure i afavorir la interrelació i el treball col·laboratiu entre el professorat i l’alumnat dels centres de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) de Catalunya i altres xarxes d’àmbit nacional i internacional.

Fòrums

Trobades d’intercanvi d’experiències entre l’alumnat i el professorat dels centres de la XES de Castelldefels, Escoles Verdes i XESC

CONFINT

La Conferència Internacional Tinguem Cura del Planeta (CONFINT) és un procés global que convida joves de tot el món a reflexionar i actuar per millorar el planeta.

Jornades de professors

Espais d’intercanvi i formació orientats a millorar les competències del professorat en educació per la sostenibilitat

TROBADES DE COMITÈS AMBIENTALS

El comitès ambientals de centre són l’òrgan que coordina i dinamitza el projecte educatiu per la sostenibilitat. Estan formats pels diferents membres de la comunitat educativa i l’alumnat hi té un paper fonamental.