Seminari XES Castelldefels

SEMINARI XES CASTELLDEFLES

El seminari és l’eina bàsica per al seguiment i coordinació de les escoles que formen part de la Xarxa. Està format pel professorat responsable de la coordinació delpla d’educació per la sostenibilitat de cada centre i l’assessora de referència. Com espai d’intercanvi i formació, es reuneix periòdicament durant el curs escolar.

DOCUMENTACIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DEL SEMINARI