Seminari Escoles Castelldefels per la Sostenibilitat

SEMINARI escoles de CASTELLDEFElS per la sostenibilitat

El seminari és l’eina bàsica per al seguiment i coordinació de les escoles que formen part de la xarxa Escoles de Castelldefels per la Sostenibilitat. Està format pel professorat responsable de la coordinació del pla d’educació per la sostenibilitat de cada centre i l’assessora de referència. Com espai d’intercanvi i formació, es reuneix periòdicament durant el curs escolar.

DOCUMENTACIÓ DE TREBALL I SEGUIMENT DEL SEMINARI